Posted in Fikih Kelas 1 PAI

Fikih: Rukun Islam

Rukun Islam adalah pokok atau dasar agama Islam. Rukun Islam diwujudkan dalam gerakan dan perbuatan fisik. Nah, tahukah kalian, ada…

Posted in Fikih Kelas 2 PAI

Fikih: Tata Cara Wudu

Sebelum salat, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan syarat sahnya salat. Tanpa berwudu,…