Posted in Baca Tulis Bahasa Arab TK A

Menulis Hijaiah: Alif

Alif…ba…ta…sa…jim… Apakah Ananda di rumah sudah mengenal huruf-huruf hijaiah? Lembar kerja kali ini adalah mengenal dan menuliskan huruf hijaiah yang…