Posted in Akidah Akhlak Kelas 1

Ulangan Harian Akidah Akhlak SD Kelas 1 Bab 1

Lembar kerja ini disusun sebagai latihan ulangan harian untuk mata pelajaran Akidah Akhlak siswa kelas 1 SD/MI. Materi pada Bab…