Posted in Akidah Akhlak Kelas 1

Ulangan Harian Akidah Akhlak SD Kelas 1 Bab 2

Lembar kerja berikut adalah latihan ulangan harian Bab 2 tentang Syahadat, mata pelajaran Akidah Akhlak untuk ananda kelas 1 SD/MI….