Posted in Uncategorized

Menulis Hijaiah Bersambung (3)

Melanjutkan kembali lembar kerja menyambung hijaiah. Pada lembar kerja ini, ananda akan diminta mengisi kolom yang kosong. Biak itu menyambung…

Posted in Uncategorized

Menulis Hijaiah Bersambung (2)

Di kelas 2 SD/MI, kalian akan belajar menulis huruf hijaiah bersambung pada mata pelajaran PAI ataupun BTAQ. Materi penulisan huruf…

Posted in Uncategorized

Menulis Hijaiah Bersambung (1)

Kalian tentu sudah mengenal 29 huruf hijaiah. Huruf hijaiah ada yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung. Di…

Posted in Uncategorized

Workbook Menulis Hijaiah (1)

Ayo, download workbook Pintar Menulis Hijaiah ini. Lengkap! Disertai dengan menulis angka hijaiah 1-10, dan juga kosakata bahasa Arab. Workbook…

Posted in Uncategorized

Menulis Hijaiah Alif – Ya

Apakah kalian sudah mengenal huruf-huruf hijaiah? Jika belum, ayo kita belajar mengenal huruf hijaiah dengan menebalkan huruf-huruf hijaiah berikut ini….

Posted in Uncategorized

Menulis Hijaiah: Dzal

Ini huruf hijaiah żal (dibaca: dzal) (ذ). Ada banyak kosakata bahasa Arab yang berawalan huruf żal . Dengan lembar kerja…