Posted in Baca Tulis TK A

Menulis Huruf E Besar

Lembar kerja ini mengenalkan ananda pada huruf E besar. Huruf E untuk ember. Ananda dapat menebalkan huruf E besar yang telah dicontohkan, kemudian…