Posted in Baca Tulis Kelas 1

Menulis Tegak Bersambung: Huruf B

Berikut lembar kerja menulis huruf b tegak bersambung. Lembar kerja ini memadukan menulis huruf tunggal, suku kata, dan kata. Sehingga…