Posted in Baca Tulis Kelas 1

Menulis Tegak Bersambung: Huruf G

Selanjutnya, menulis huruf G tegak bersambung. Ananda akan belajar menulis huruf g tegak bersambung besar dan kecil, disertai contohnya dalam…