Posted in Baca Tulis Bahasa Arab TK A

Menulis Hijaiah: Tsa

Ini huruf hijaiyah Ṡā’ (dibaca: tsa). Huruf hijaiyah ini unik, seperti mangkuk dengan tiga butir bakso di atasnya. Huruf tsa…