Posted in Baca Tulis Bahasa Arab TK A

Menulis Hijaiah: Kha

Ini huruf hijaiah kha’ (خ). Ada banyak kosakata bahasa Arab yang berawalan huruf kha’. Dengan lembar kerja ini, siswa diharapkan…