Posted in Bahasa Arab Kelas 1 PAI

Bahasa Arab: Taaruf (Perkenalan)

Di kelas 1 SD (kurikulum terpadu) atau Madrasah Ibtidaiyah, ananda akan belajar mengenai tata cara perkenalan dalam Bahasa Arab. Perkenalan…

Posted in Fikih Kelas 1 PAI

Fikih: Rukun Islam

Rukun Islam adalah pokok atau dasar agama Islam. Rukun Islam diwujudkan dalam gerakan dan perbuatan fisik. Nah, tahukah kalian, ada…

Posted in Akidah Akhlak Kelas 1

Ulangan Harian Akidah Akhlak SD Kelas 1 Bab 2

Lembar kerja berikut adalah latihan ulangan harian Bab 2 tentang Syahadat, mata pelajaran Akidah Akhlak untuk ananda kelas 1 SD/MI….

Posted in Akidah Akhlak Kelas 1

Ulangan Harian Akidah Akhlak SD Kelas 1 Bab 1

Lembar kerja ini disusun sebagai latihan ulangan harian untuk mata pelajaran Akidah Akhlak siswa kelas 1 SD/MI. Materi pada Bab…